Projects Directory : Corregir problema con css - Corregir un script